Czy wiesz, jak testować aplikacje AngularJS?

8 stycznia, 2015 Joanna Ambrozik

Kolejni pracownicy PGS Software dzielą się wiedzą w magazynie „Programista”.

Tym razem możecie przeczytać artykuł Kamila – doświadczonego programisty Frontend. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych testowaniem aplikacji AngularJS.

Po krótkim wprowadzeniu do frameworka AngularJS, Kamil przedstawia zestaw narzędzi i sposobów pisania automatycznych testów jednostkowych oraz testów end-to-end dla aplikacji bazującej na AngularJS.

Poniżej możecie przeczytać krótki fragment:

„JavaScript jest językiem dynamicznie typowanym, interpretowanym, a nie kompilowanym, przez co brak jakichkolwiek narzędzi do sprawdzania poprawności działania aplikacji przed jej uruchomieniem. Istnieją narzędzia do przeprowadzania statycznej analizy kodu, np. JSHint, JSLint, jednakże pozwalają one jedynie zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu spowodowanego błędami w składni kodu źródłowego. Większość błędów pojawia się w czasie działania aplikacji, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie testów dynamicznych.
W wielu projektach do przeprowadzania testów działania aplikacji powoływany jest specjalny zespół testerów. Wykonują oni zarówno testy automatyczne, jak i manualne. Tego typu specjalizacja jest jak najbardziej potrzebna, szczególnie w dużych projektach, jednakże spora część testów aplikacji powinna być wykonywana już we wczesnych stadiach rozwoju – wykonywana bezpośrednio przez programistów. Testy automatyczne pisane równocześnie wraz z kodem aplikacji lub przed (w podejściu Test-Driven Development) przyczyniają się do tego, że aplikacja jest lepiej zaprojektowana, wcześniej można wykryć ewentualne błędy w logice działania procesów wewnętrznych, a późniejsze zmiany w kodzie źródłowym (ang. code refactoring) są mniej bolesne. Jeśli aplikacja jest w pełni pokryta testami, to przed opublikowaniem kolejnej wersji wszystkie obszary aplikacji zostaną gruntownie przetestowane. Ma to szczególne znaczenie w momencie aktualizacji bibliotek pochodzących od zewnętrznych dostawców, np. AngularJS czy jQuery.”

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do przeczytania całości. Jeśli tak, zachęcamy do zamówienia magazynu tutaj. 

Najnowsze wpisy