Product Design

Kompleksowe podejście do designu i oprogramowania.

Skontaktuj się z nami!
Autor:

Tomasz Foltman

UI Designer

Zainspiruj się!

Przegląd

Dzięki naszemu unikalnemu know-how z branży technologicznej, przeprowadzimy Cię przez spersonalizowany, elastyczny i zwinny proces projektowania, implementacji oraz wdrażania. Efektem czego uzyskasz użyteczną i nastawioną na rozwój aplikację, która rozwiąże realne problemy użytkowników i zapewni im wysokiej jakości doświadczenia.

Statystycznie 84% Twoich klientów jest sfrustrowanych - pomożemy Ci dowiedzieć się, co jest tego przyczyną!

Zalety usługi Product Design w PGS Software

Oferujemy nasze doświadczenie w tworzeniu skalowalnych i użytecznych produktów oraz wyjątkowych doświadczeń, co zapewnia nieskończone możliwości innowacji.

Jedynie 12% firm potrafi skutecznie zwiększyć sprzedaż wśród nowych użytkowników - stań się jedną z nich!

Zwiększenie lojalności klientów

Zwiększenie lojalności klientów

Pomożemy Ci stworzyć produkt, który Twoi klienci pokochają i będą chcieli wracać po więcej.

Budowa silnej identyfikacji wizualnej

Budowa silnej identyfikacji wizualnej

Pracując nad Twoim produktem, upewnimy się, że technologia, która za nim stoi, gwarantuje mu wysoką wydajność.

Krótszy czas wejścia na rynek

Krótszy czas wejścia na rynek

Zajmiemy się zarówno designem, jak i wdrożeniem Twojego produktu, co znacznie przyspieszy jego wprowadzenie na rynek.

Plan działania - Value Roadmap

Plan działania - Value Roadmap

Dostarczymy Ci nie tylko fantastyczny produkt, ale także plan działania, który pomoże rozwijać Twoją aplikację w przyszłości.

Redukcja niezadowolenia klientów

Redukcja niezadowolenia klientów

Zyskując świadomość unikalnych potrzeb i zachowań swoich klientów, możesz wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

Usługi
Product Design

Nowe produkty
Zdefiniowanie wizji produktu - warsztat

Podczas spotkania z Tobą i Twoim zespołem, wspólnie określimy Twoją wizję biznesową , grupę docelową produktu, kluczowe scenariusze użycia oraz to, w jaki sposób wartość Twojego nowego produktu, zostanie wprowadzona na rynek.

Analiza oczekiwań, potrzeb i ograniczeń

Przedstawimy Ci wiedzę, problemy i spostrzeżenia, które zebraliśmy podczas wykonywania analizy i wywiadów pogłębionych. Dodatkowo sporządzimy raport, w którym przedstawimy rozwiązania potencjalnych problemów oraz sposoby na zaspokojenie potrzeb użytkowników.

Istniejące produkty

Odświeżenie wyglądu produktu - warsztat

Podczas warsztatu wspólnie z Tobą i Twoim zespołem, skupimy się na lepszym zrozumieniu celów Twojego produktu oraz poznaniu jego grupy docelowej. Pozwoli to na stworzenie najlepszego rozwiązania, które spełni Twoje zamierzenia biznesowe.

Audyt produktu

Dostarczymy Ci dogłębny audyt UX, który obejmie: użyteczność, konwersję Twojego produktu oraz doświadczenie i zaangażowanie jego użytkowników. Nasi eksperci wykorzystają swoją praktyczną wiedzę, aby przy użyciu heurystyk ocenić problemy w zachowaniu lub działaniu Twojego produktu i wskazać szybkie do osiągnięcia cele.

Testy użyteczności

Dokładnie ocenimy Twój produkt i stworzymy szczegółową analizę, ilustrującą obecne problemy, co umożliwi dokładne poznanie ich i znalezienie rozwiązań.

Audyt produktu

Dostarczymy Ci dogłębny audyt UX, który obejmie: użyteczność, konwersję Twojego produktu oraz doświadczenie i zaangażowanie jego użytkowników. Nasi eksperci wykorzystają swoją praktyczną wiedzę, aby przy użyciu heurystyk ocenić problemy w zachowaniu lub działaniu Twojego produktu i wskazać szybkie do osiągnięcia cele.

Wyzwanie

Twój produkt nie radzi sobie na rynku tak dobrze, jak powinien. Martwisz się z powodu niskiej konwersji, słabej użyteczności i niskiej ergonomii.

Cele
 • Zrozumienie pełnego potencjału Twojego produktu
 • Optymalizacja produktu zgodnie z wynikami analizy
Rezultaty

Raport zawierający:

 • Listę problemów, które użytkownicy napotykają podczas używania produktu
 • Rekomendacje ekspertów, dotyczące rozwiązania problemów
 • Następne kroki do wdrożenia w przyszłości

Zdefiniowanie wizji produktu - warsztat

Podczas spotkania z Tobą i Twoim zespołem, wspólnie określimy Twoją wizję biznesową, grupę docelową produktu, kluczowe scenariusze użycia oraz to, w jaki sposób wartość Twojego nowego produktu, zostanie wprowadzona na rynek.

Plan warsztatu

Czas
 • 1-2 dni w Twojej siedzibie
 • 3-4 dni w naszym biurze na przygotowania i podsumowanie
Zespół
 • Po Twojej stronie: Product Owner/Product Manager, Marketing Manager, reprezentant działu technologicznego, osoba kontaktowa
 • Po naszej stronie: UX Designer, Business Analyst, Visual Designer, Developer, Project Manager
Miejsce
 • W Twojej siedzibie (rekomendowane)
 • W naszym biurze - przygotowania i podsumowanie
Wyzwanie

Chcesz stworzyć nowy produkt, ale nie masz jeszcze zdefiniowanego jego zakresu, grupy docelowej, ani nazwanej wartości, jaką będzie dostarczał.

Cele
 • Stworzenie biznesowej podstawy dla dalszych prac podczas budowania produktu
 • Nazwanie kluczowych problemów, które produkt ma rozwiązać
 • Stworzenie Business Case, określenie grupy odbiorców i początkowego zakresu projektu
 • Ustrukturyzowanie informacji, pochodzących z Twojej organizacji
Rezultaty
 • Początkowy zakres projektu
 • Szacunkowa estymacja inwestycji na start
 • Business Model Canvas
 • Persony użytkowników
 • Value Propositon Canvas
 • Ścieżki użytkownika
 • Raport podsumowujący ustalenia
 • Lista działań
 • Zalecane kolejne kroki

Analiza oczekiwań, potrzeb i ograniczeń

Przedstawimy Ci wiedzę, problemy i spostrzeżenia, które zebraliśmy podczas wykonywania analizy i wywiadów pogłębionych. Dodatkowo sporządzimy raport, w którym przedstawimy rozwiązania potencjalnych problemów oraz sposoby na zaspokojenie potrzeb użytkowników.

Wyzwanie

Aby móc zaspokoić potrzeby swoich klientów oraz spełnić ich oczekiwania, musisz zdefiniować grupę odbiorców produktu i zrozumieć, jakie mają potrzeby i w jaki sposób można pogodzić je z Twoimi celami biznesowymi.

Cele

Zrozumienie:

 • sposobu, w jaki Twój produkt będzie używany
 • zachowań użytkowników
 • priorytetów użytkowników
Rezultaty
 • Lista szczegółowych informacji o problemach użytkowników, uzupełniona o cytaty z wywiadów
 • Ekspercka analiza zachowań użytkowników
 • Zbiór zidentyfikowanych, łatwych do osiągnięcia celów
 • Scenariusz badania z użytkownikami
 • Raport, dotyczący wyników

Odświeżenie wyglądu produktu - warsztat

Podczas warsztatu wspólnie z Tobą i Twoim zespołem, skupimy się na lepszym zrozumieniu celów Twojego produktu oraz poznaniu jego grupy docelowej. Pozwoli to na stworzenie najlepszego rozwiązania, które spełni Twoje zamierzenia biznesowe.

Plan warsztatu

Czas
 • 2 dni w Twojej siedzibie
 • 3-4 dni w naszym biurze na przygotowania i podsumowanie
Zespół
 • Po Twojej stronie: Product Owner/Product Manager, Marketing Manager, reprezentant działu technologicznego, osoba kontaktowa
 • Po naszej stronie: UX Designer, Business Analyst, Visual Designer, Developer, Project Manager
Miejsce
 • W Twojej siedzibie (rekomendowane)
 • W naszym biurze - przygotowania i podsumowanie
Wyzwanie

Zauważyłeś, że liczba Twoich klientów spada, więc chcesz poprawić wygląd oraz użyteczność swojego produktu. A może masz pomysł na nowy moduł i zastanawiasz się nad jego zakresem i wartością, jaką może dostarczyć.

Cele
 • Zdefiniowanie kluczowych problemów
 • Przeorganizowanie istniejącego stanu wiedzy
 • Zdefiniowanie Business Case, grupy odbiorców i początkowego zakresu projektu
 • Ustrukturyzowanie informacji wewnątrz Twojej organizacji
Rezultaty
 • Początkowy zakres prac nad wyglądem produktu
 • Persony użytkowników
 • Mapy empatii
 • Ścieżki użytkownika
 • Szkice i przykłady pomysłów
 • Zakres estymacji inwestycji
 • Raport podsumowujący ustalenia
 • Lista działań
 • Rekomendowane następne kroki

Testy użyteczności

Dokładnie ocenimy Twój produkt i stworzymy szczegółową analizę, ilustrującą obecne problemy, co umożliwi dokładne poznanie ich i znalezienie rozwiązań.

Wyzwanie

Cierpisz z powodu utraty użytkowników i zmagasz się ze zdefiniowaniem oraz zaspokojeniem ich potrzeb. Dodatkowo zainteresowanie Twoim produktem spada i coraz mniej jego użytkowników decyduje się za niego płacić.

Cele
 • Głębokie zrozumienie sposobu używania Twojego produktu
 • Znalezienie elementów Twojego produktu, które obniżają jego użyteczność
 • Zdobycie wiedzy, która pozwoli na zoptymalizowanie Twojego rozwiązania
Rezultaty
 • Szczegółowa analiza zachowań użytkowników
 • Nagrania testów użyteczności
 • Listę problematycznych punktów, popartą informacjami od użytkowników
 • Ekspercka analiza zaobserwowanych problemów
 • Zestawienie celów możliwych do szybkiego osiągnięcia
 • Krótkie wideo przedstawiające najważniejsze wyniki badań
 • Scenariusz testu z użytkownikami

Co otrzymasz?

Materiały warsztatowe

Materiały warsztatowe

Materiały, które uporządkują zdobyte informacje i pomogą Ci podjąć decyzje, dotyczące dalszych kroków, np.: business model canvas, persony użytkowników, value proposition canvas itd.

Podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

Raport zawierający spisaną zgodnie z priorytetami listę problemów, z którymi zmagają się Twoi klienci, oraz sposoby ich rozwiązania i propozycje następnych kroków.

Nagrania testów z użytkownikami

Nagrania testów z użytkownikami

Na nagraniach zobaczysz, w jaki sposób Twój produkt jest obsługiwany przez jego użytkowników.

Gdzie design spotyka się z technologią

Proces odkrywania

Poznamy słabe punkty Twojego produktu i dowiemy się, jakie masz cele biznesowe. Wszystko po to, aby wspólnie odkryć najlepszy sposób na realizację jego rozwoju.

Personalizowany proces projektowy

Przygotujemy niestandardową, dedykowaną ofertę, aby przeprowadzić Cię przez kolejne etapy projektu: odkrywanie, konsultacje, dostarczenie oraz utrzymanie.

Realizacja projektu od A do Z

Zajmiemy się każdym kluczowym aspektem Twojego produktu. Możesz być spokojny - czuwamy nad całością projektu i każdym jego elementem z osoba.

Usługi dopasowane do Twoich potrzeb

Mając na uwadzę Twoje cele biznesowe i budżet, zaproponujemy stworzenie całego spersonalizowanego produktu lub jedną z naszych usług.

Utrzymanie produktu

Gdy tylko produkt będzie gotowy do wejścia na rynek, zaczniemy pilnować, aby zawsze spełniał najwyższe standardy.

Jak pracujemy?

Nasz unikalny proces:

Sposób pracy innych:

Realne problemy są motorem do podejmowania decyzji
Technologia jest motorem do podejmowania decyzji
Decyzje są podejmowane w odniesieniu do korzyści biznesowych
Decyzje są podejmowane w odniesieniu do korzyści organizacyjnych
Priorytetyzacja zadań skupia się na elastyczności biznesu
Priorytetyzacja zadań skupia się na szybkości implementacji
Wiedza i świadomość jest poszerzona o obserwacje i fakty
Wiedza i świadomość jest ograniczona do przeszłych doświadczeń i wiedzy

Nasi eksperci

Krzysztof Piwowar - Experience Design Consultant, Design Manager

Krzysztof Piwowar

Experience Design Consultant, Design Manager

Na rozwiązaniach cyfrowych skupia się od przeszło 13 lat. Wśród jego codziennych obowiązków znajduje się pomoc w definiowaniu, budowaniu oraz dostarczaniu produktów i usług, które łączą potrzeby użytkowników z celami biznesowymi klienta. Specjalizuje się w kształtowaniu efektywnej komunikacji, jako części procesu w zespołach produktowych i designerskich. W przeszłości był zaangażowany w tworzenie skalowalnych rozwiązań (on-premise, centra danych, chmura) dla branży zajmującej się dostarczaniem oprogramowań. Występował także w roli prelegenta na konferencjach UX (m.in. World Usability Day in Poland, ADMA Engage w Melbourne i Sydney). Dodatkowo jest współautorem książki "E-marketing w akcji".

Szczegóły

Marcel Mitraszewski - UX Researcher, UX Designer

Marcel Mitraszewski

UX Researcher, UX Designer

Posiada wiedzę z zakresu psychologii oraz ponad 5 lat profesjonalnego doświadczenia, które zdobywał w firmach zajmujących się cyfrową rozrywką i IT, nadzorując projekty badawcze dotyczące zagadnienia Human-Computer Interaction. Przez ostatnie lata pomagał w przekładaniu potrzeb użytkowników na świadome decyzje projektowe oparte na danych. Ma również doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach i seminariach, a także w prowadzeniu wykładów na Uniwersytecie Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Szczegóły

Nasze realizacje

Flyly App

Lataj łatwo i przyjemnie

Flyly to inteligentna karta pokładowa (Virtual Boarding Pass), która pozwala Ci być na bieżąco z kolejnymi etapami Twojej podróży, dostarczając Ci najważniejszych informacji na ich temat.

Więcej

WeCare App

Zaoszczędź na ubezpieczeniu i stań się lepszym kierowcą

WeCare łączy najnowszą technologię z wyjątkowym doświadczeniem użytkownika, aby uczynić Cię jeszcze lepszym i bezpieczniejszym kierowcą. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić pieniądze wydawane na ubezpieczanie samochodu.

Więcej

Wyceń projekt

Zadzwoń pod +48 71 798 2699 lub użyj poniższego formularza: