Najnowsze notowania PGS Software Spółka Akcyjna (PSW) bezpośrednio z rynku głównego GPW oraz aktualna struktura akcjonariatu

__

Aktualne notowania

PGS Software Spółka Akcyjna

 • Kurs 17,90 PLN
 • Zmiana kursu 0,00%
 • Wartość obrotu (tys. PLN) 153,69
Dzienny Tygodniowy Miesięczny Kwartalny Roczny Max

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Xebia Consultancy Services B.V. 27 311 482 39 811 482 96,64% 97,67%
Pozostali 949 394 949 394 3,36% 2,33%
SUMA 28 260 876 40 760 876 100,00% 100,00%
Xebia Consultancy Services B.V.
Liczba akcji: 27 311 482
Udział w kapitale zakładowym: 96,64%
Liczba głosów: 39 811 482
Udział w ogólnej liczbie głosów: 97,67%
Pozostali
Liczba akcji: 949 394
Udział w kapitale zakładowym: 3,36%
Liczba głosów: 949 394
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,33%
SUMA
Liczba akcji: 28 260 876
Udział w kapitale zakładowym: 100,00%
Liczba głosów: 40 760 876
Udział w ogólnej liczbie głosów: 100,00%

Lista Akcjonariuszy PGS SOFTWARE SA posiadających co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym Spółce w dniu 5 października 2021 r.

Wydarzenia z kalendarium

 • 2021-11-30

  Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2021r.

 • 2021-09-29

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 2021-09-06

  Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2021r.

 • 2021-07-13

  Dzień wypłaty (W) dywidendy za 2020r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Pytanie do działu relacji inwestorskich

* pola wymagane

Twoje dane

Masz pytanie dotyczące działania spółki lub inwestycji? Chętnie odpowiemy.