Członkowie Rady Nadzorczej

Wouter Roduner

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wouter Roduner pracuje w Waterland Private Equity od 2008 roku, obecnie na stanowisku Managing Partner (Bussum, Holandia), i posiada doświadczenie w sektorze IT. Pracując dla Waterland, Wouter Roduner udzielał wsparcia firmom z branży IT i usług profesjonalnych, w tym Dept (agencja interaktywna), First Consulting (doradztwo w zakresie procesów, danych i technologii), Infradata (doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieciowego/cyberbezpieczeństwa), Xebia (doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej), IMC (komunikacja w służbie zdrowia), Sentia (hosting), Viqtor Davis (analiza danych), Keylane (oprogramowanie związane z emeryturami/ubezpieczeniami), SIDESHOW (agencja interaktywna) oraz Intertrust (zarząd powierniczy). Przed objęciem obecnego stanowiska Wouter Roduner pracował w departamencie M&A w ABN AMRO Bank oraz w J.P. Morgan. Jest również założycielem internetowej platformy HR (Hubbels).

Wykształcenie:

 • Tytuł magistra administracji (Business Administration) [Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (Erasmus University Rotterdam), Holandia]
 • Semestr MBA [Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej (University of British Columbia), Kanada]

Tomasz Karpiński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Karpiński pracuje w Waterland Private Equity od 2013 roku, obecnie jako Senior Investment Manager i kierownik biura w Warszawie. Pracując dla funduszy private equity i banków inwestycyjnych, Tomasz Karpiński zdobył doświadczenie międzysektorowe, w tym w zakresie telekomunikacji, mediów, technologii, IT, instytucji finansowych i opieki zdrowotnej. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla innych firm private equity i banków inwestycyjnych, w tym EQT Partners (Warszawa), The Carlyle Group (Warszawa), Goldman Sachs (Londyn), Citigroup (Londyn) i Credit Suisse (Warszawa).

Wykształcenie:

 • Tytuł magistra w zakresie finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dyplom CEMS Master in International Management [Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie (Stockholm School of Economics), Szwecja]
 • Studia w ramach programu wymiany studenckiej Socrates Erasmus [Uniwersytet w Heidelbergu (Heidelberg University), Niemcy]

Joy Castenmiller

Członek Rady Nadzorczej

Joy Castenmiller pracuje w Waterland Private Equity od 2013 roku, obecnie na stanowisku Investment Manager (Bussum, Holandia), i posiada doświadczenie w sektorze IT. Pracując dla Waterland, Joy Castenmiller udzielał wsparcia firmom z branży IT i usług profesjonalnych, w tym Dept (agencja interaktywna), First Consulting (doradztwo w zakresie procesów, danych i technologii), Infradata (doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieciowego/cyberbezpieczeństwa), 9Altitude (partner Microsoft Dynamics) oraz Xebia (doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej). Przed objęciem obecnego stanowiska Joy Castenmiller działał jako niezależny konsultant świadczący usługi inwestycyjne i finansowe, a także był związany z sektorem inwestycyjnym i bankowym, pracując dla Lazard (Benelux) i Rabobank (Westland, Holandia).

Wykształcenie:

 • Tytuł licencjata i magistra z zakresu biznesu [Rotterdam School of Management, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (Erasmus University Rotterdam), Holandia]
 • Program wymiany studenckiej [Stephen M. Ross School of Business, Uniwersytet Michigan (University of Michigan), Stany Zjednoczone]

Wojciech Kryński

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński posiada rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie audytu, rachunkowości i finansów. W ramach pełnionych funkcji pan Wojciech Kryński m.in. nadzorował procesy badania sprawozdań finansowych i due diligence, a także kierował procesem implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w grupie kapitałowej. Od roku 2010 pan Wojciech Kryński jest partnerem zarządzającym w Ground Frost sp. z o.o., gdzie zajmuje się przede wszystkim sprawozdawczością biznesową i wycenami. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych w procesach sprawozdawczych i księgowych, doradztwo w zakresie stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także doradztwo w obrębie transakcji fuzji i przejęć. Pan Wojciech Kryński jest od początku swojej kariery zawodowej związany z instytucjami finansowymi. Współpracował z bankami, ubezpieczycielami i zarządzającymi funduszami. Jest ekspertem ds. wycen Związku Banków Polskich.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • FCCA – członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami (Uniwersytet Łódzki)
 • Tytuł magistra finansów i bankowości (Uniwersytet Łódzki)
 • Pan Wojciech Kryński spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Karol Sowa

Członek Rady Nadzorczej

Karol Sowa jest adwokatem z przeszło 14 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistą z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego. Od 2016 roku jest partnerem kierującym departamentem fuzji i przejęć w kancelarii prawnej Ożóg Tomczykowski. Wcześniej pracował również w dziale korporacyjnym oraz fuzji i przejęć polskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo prawne w zakresie publicznych i prywatnych transakcji M&A oraz bieżące doradztwo korporacyjne (w tym dla instytucji finansowych oraz funduszy private equity). Pan Karol Sowa uczestniczył w przygotowaniu pierwszych ofert publicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, doradzał spółkom publicznym w zakresie compliance, dobrych praktyk i obowiązków sprawozdawczych, a także doradzał akcjonariuszom spółek publicznych i reprezentował klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Pan Karol Sowa był klasyfikowany w licznych polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych, a także zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółki publicznej).

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie)
 • Tytuł magistra prawa (Uniwersytet Warszawski)
 • Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Pan Karol Sowa spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wydarzenia z kalendarium

 • 2021-11-30

  Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2021r.

 • 2021-09-29

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 2021-09-06

  Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2021r.

 • 2021-07-13

  Dzień wypłaty (W) dywidendy za 2020r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Pytanie do działu relacji inwestorskich

* pola wymagane

Twoje dane

Masz pytanie dotyczące działania spółki lub inwestycji? Chętnie odpowiemy.