Łagodzi bóle wieku dziecięcego rozwijających się firm

Verindi – zarządzanie budżetem w chmurze

powrót
„PGS dobrze zrozumiał nasze potrzeby, prowadząc nas przez proces rozwoju oprogramowania, aż do rozwiązania doskonale dopasowanego do naszych potrzeb. Projekt Verindi oznacza dla nas koniec kłopotów i początek właściwie zarządzanej i zorganizowanej struktury finansowej, łatwo dostępnej i zaplanowanej w bezpieczny sposób.” Marius Lian, Deegre Consulting Group

Deegre Consulting Group jest norweską firmą działająca w branży IT, z siedzibą w Oslo, specjalizującą się w doradztwie biznesowym i dostarczaniu swoim klientom ważnych usług ze sfery IT. Dzięki długoletniej, udanej współpracy z PGS Software przy wielu projektach, różniących się zarówno pod względem profilu jak i wielkości, Degree zaufało nam także w rozwiązaniach dotyczących aplikacji mobilnych, przesyłania plików drogą elektroniczną, aplikacji wykorzystujących bazy danych, rozwiązań typu time tracker, a nawet sieci społecznościowych.

Większość szybko rozwijających się firm w pewnym momencie zaczyna mierzyć się z problemem kontroli finansów oraz systemem zarządzania. Arkusze udostępniane przez email oraz łączenie kilku różnych rozwiązań prowadzi do niespójności informacji, w rezultacie tworząc dodatkowe ryzyko. Będąc świadomą tego problemu, firma Deegre poprosiła nas o stworzenie spójnego narzędzia do zarządzania finansami, które rozwiązałoby problemy kontroli budżetu i zapobiegło ewentualnym wyciekom gotówki. Docelowymi użytkownikami tego programu miały być szybko rosnące, międzynarodowe firmy o znaczącej bazie klientów, napotykające coraz większe wyzwania związane z wewnętrzną strukturą biznesu i jego organizacji.

Technologie: ASP MVC 4, .NET 4.0, JavaScript, jQuery, MS SQL 2012