PGS Software nagradza za polecenia!


Poznaj Program Poleceń Zewnętrznych


Deklaruję, że osoba, której kandydaturę zgłaszam wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Masz znajomego wartego polecenia?
Skontaktuj go z nami!

Poleć pracownika na wolne stanowisko.
Pomóż znajomemu znaleźć nową pracę,
zdobądź nawet 4 000 zł nagrody.

  • ponad 400 pracowników
  • ponad 1 500 zrealizowanych projektów
  • ponad 3 000 000 przepracowanych godzin
  • obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych

Sprawdź, w jakich technologiach rekrutujemy:

  • wykorzystuj Agile przy realizacji projektów
  • używaj najnowszych technologii, frameworków i narzędzi
  • doskonal język angielski w kontaktach z klientami